DiVAs logotyp

Utsökningar

En grundläggande funktion i DiVA är möjligheten att hämta och återanvända data för att bygga egna sökgränssnitt, inkludera träfflistor i andra externa webbsidor eller exportera poster i exempelvis csv-format, för vidare bearbetning och statistiska analyser av data.

Det går att hämta publikationsposter från DiVA i ett antal olika format via s.k. utsökningar. Dessa möjligheter är öppna för alla och finns tillgängliga via länken Utsökning i det publika sökgränssnittet. Mer information om utsökningsformuläret och om de olika formaten finns på X.

Importera data till DiVA

Import av poster från andra system till DiVA kan göras direkt via sökningar från PubMed och via nedladdade listor från ett antal olika metadataformat. Importen är också anpassad till Web of Science exportformat. Vid import av poster görs en dubblettkontroll på lokala ID:n samt DOI. Via MODS-formatet kan import av poster med befintliga kopplingar till auktoritetslistor göras. Dessa poster kan även direkt-publiceras i DiVA av administratör med särskild behörighet.

Kontakt