DiVAs logotyp

DiVA-portalernas tillgänglighetsredogörelse

Det här dokumentet beskriver hur den gemensamma DiVA-portalen och DiVA-medlemmarnas enskilda portaler uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem. DiVA-konsortiet, som förvaltas av Uppsala universitetsbibliotek, ansvarar för webbplatsen https://www.diva-portal.org/ medan de enskilda medlemmarna ansvarar för sina respektive portaler (https://www.[domän].diva-portal.org/).

Den gemensamma sökportalen och de enskilda medlemmarnas portaler har samma struktur och uppbyggnad. Däremot finns layoutelement, som färgscheman och logotyper, som skiljer portalerna åt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från diva-portal.org i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via e-post: diva-support@ub.uu.se. Eftersom DiVA-medlemmarna själva ansvarar för fulltexter och andra uppladdade filer är det främst till dessa Du ska höra av dig för information eller synpunkter. Du kan också kontakta diva-support@ub.uu.se så vidarebefordrar vi din e-post till rätt mottagare.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på diva-portal.org och/eller lokala DiVA-portaler som inte är tillgängligt enligt WCAG A eller AA beskrivs nedan:

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)]
 • På vissa webbsidor finns det textfält märkta med rubriktagg, men som saknar innehåll. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa fält där användaren ska göra ett val saknar en beskrivning. [WCAG1.3.1 (A)]
 • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • På vissa sidor är det inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll) [WCAG [2.4.1 (A)]
 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba. [WCAG 2.4.3 (A)] och [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]
 • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]
 • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men har vare sig HTML-etikett eller aria-labelledby. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Webbplatsen har inte en flexibel layout som anpassar sig efter tex. mobila enheter, (WCAG 1.4.10, (AA))
 • Dokument i formatet PDF och andra dokumentformat på webbplatsen kan sakna delar av de tillgänglighetsaspekter som anges i direktivet eftersom det bedömts som en oskäligt betungande anpassning att göra dessa. [WCAG]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://www.diva-portal.org/ samt de tillhörande lokala portalerna https://[domän].diva-portal.org/. Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.
Granskningen är utförd av systemutvecklare, support och lokala domänadministratörer samt via tester med hjälp av webbaserade tillgänglighetsverktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-23.

Kontakt