DiVAs logotyp

Open access

open acccess logo

Ett viktigt syfte med DiVA är att sprida forsknings- och myndighetspublikationer öppet tillgängliga för omvärlden, open access. Grundtanken med open access är att resutat från offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla att läsa och ta del av utan kostnad. Omkring en tredjedel av innehållet i DiVA finns publicerat i fulltext med öppen tillgång.

För att underlätta för parallellpublicering av publikationer finns i DiVA stöd för att lägga till ett automatiskt genererat försättsblad med bibliografiska uppgifter och information om vilken version som kan göras tillgänglig. Det är i systemet även möjligt att ange att en fil endast ska arkiveras eller döljas, alternativt publiceras öppet tillgängligt vid ett senare datum (embargo).

I samband med publicering i DiVA behåller författaren sin upphovsrätt och allmänhetens användning regleras av upphovsrättslagen. Genom att förse verket med en särskild licens, t. ex. av typen Creative Commons, kan en författare ge användarna rättighet att använda verket inom vidare ramar än vad som gäller enligt upphovsrättslagen.

Kontakt