DiVAs logotyp

DiVA-specialister

DiVA-specialist är medlemmens utsedda representant för sin organisation på operativ nivå och arbetar med systemet lokalt. Upp till två representanter per medlem är utsedda att ingå i specialistgruppen. Specialistgruppen träffas två gånger per år vid DiVA-forum samt har regelbunden kommunikation via e-postlista. Vid DiVA-forum är ytterligare representanter från medlemmarna välkomna att delta.

DiVA-specialisterna har följande uppgifter

  • Bemannar lokal helpdesk och är kontaktperson mot den egna organisationens användare.
  • Ansvarar för att sprida information om utveckling och ny funktionalitet lokalt inom den egna organisationen.
  • Rapporterar fel och behov av förändringar till support och förvaltning.
  • Ansvarar för egen inlärning och kompetens i systemets funktioner och användning.
  • Deltar aktivt och bidrar med sin specialistkompetens till utvecklingen av systemet.

Stöd till DiVA-specialister

  • Tillgång till support alla vardagar under kontorstid enligt överenskommen servicenivå som beskrivs i dokumentet Servicekatalog för DiVA Pdf, 96 kB.
  • Lathundar, anvisningar och annan information om systemet via mail och konsortiets webbplats.
  • Undervisning i samband med att ny funktionalitet implementeras och driftsätts eller när medlem särskilt efterfrågar.
  • Löpande information och uppdateringar från förvaltningen om prioriterade ärenden och releaser.

Kontakt