DiVAs logotyp

Specialistgruppen

Om specialistgruppen

DiVA-konsortiets specialistgrupp består av två utsedda representanter från varje ansluten medlem, en ordinarie och en suppleant. Specialistrepresentanternas ansvar och rättigheter finns reglerade i Arbetsordningen för DiVA-konsortiet, se Styrdokument.

Gemensamma möten (DiVA-forum) för specialistgruppen äger rum två gånger per år. Till dessa möten är alla som arbetar med DiVA och har olika roller vid respektive lärosäte/organisation välkomna att delta.

Våra kommunikationskanaler

  • Support via e-post och telefon.
  • DiVA:s webbplats
  • E-postlista (diva-forum@uu.se)
  • Zoom-möten
  • DiVA-forum

Kontakt