DiVAs logotyp

Styrdokument

Samlingssida för de styrande dokument som ligger till grund för DiVA-arbetet. Dessa uppdateras vid behov.

Arbets- och styrdokument

Giltighetstid

Beslutad

Arbetsordning för DiVA-konsortiet Pdf, 309 kB.

Tillsvidare

Stämman

2023-05-04

Förvaltningsplan för DiVA 2024 Pdf, 458 kB.

 

Under 2024

Styrgruppen

2023-02-01

Kommunikationsplan för DiVA Pdf, 363 kB.

Tillsvidare

Styrgruppen

2024-03-22

Produktspecifikation DiVA Pdf, 309 kB.

Tillsvidare

Stämman

2019-05-09

Projektplan Nya Alvin och DiVA Pdf, 395 kB.

Projekttiden

Styrgruppen

2024-02-01

Servicekatalog för DiVA Pdf, 96 kB.

Tillsvidare

Stämman

2019-05-09

Visionsdokument för DiVA Pdf, 128 kB.

Tillsvidare

Stämman
2021-05-06, uppdaterad 2021-06-07.

Avtalsmallar

Anslutningsavtal DiVA Word, 25 kB.

(mall 2020-02-10)

Personuppgiftsbiträdesavtal DiVA Word, 83 kB.

(mall 2019-04-24)

Kontakt