DiVAs logotyp

Release Notes

Här publiceras korta beskrivningar av nyheter, förbättringar och buggfixar för varje DiVA-version.

På grund av en extra uppdatering och för att hamna i fas med versionshantering så hoppas versionsnummer 2.42.0 över.

Ärende

Buggar/underhåll/ändringar/utveckling

Kommentar

DIVA-4514

Ta bort möjligheten att registrera dataset i DiVA från den 15 maj

Det är inte längre möjligt att aktivera outputypen dataset i DiVA

DIVA-4517

Ändra inställningar för dataset i databasen

Outputtypen dataset inaktiverad för samtliga medlemmar
Ärende

Lokalt


DIVA-4508

LNU: ändra länkar i admin header


DIVA-4515

MCHS: ersätta fulltextfiler i avhandling


DIVA-4516

LTU: uppdatera xsl för spikblad


DIVA-4481

MAU: Personposter med icke existerande organisationer i sig


DIVA-4482

KTH: Koppla personposter till upphov i poster 2


DIVA-4491

UU: importera projektposter


DIVA-4496

UU: berika projektposter med finansiär


DIVA-4497

UU: radera projektposter som inte har koppling till publikationer


DIVA-4498

LTU: batchuppdatering ScopusID, ISI-id - 2024-03


DIVA-4499

NAI: nedladdning av samtliga fulltexterÄrende

Buggar/underhåll/ändringar/utveckling

Kommentar

DIVA-4490

Uppdatera funktion "Förslag på nationell ämneskategori"

Uppdaterad för kompatibilitet efter ändring av Classify-tjänstens api

DIVA-4466

Ämnesklasser från Swepub: ändra visning av klassningsförslag

Ändrad visning av förslag från Swepubs klassnings-api så att förslag på tresiffernivån
visas om inga förslag på femsiffernivå ges av tjänsten

DIVA-4475

Admin: ändra länkform till web of science

Gäller form på direktlänk till post i Web of science från postsidor i admin. Ändring utförd
på grund av problem i nyare versioner av webbläsaren Chrome

DIVA-4476

Escapa " (citattecken) vid export i CSV-generatorn

Citattecken i vissa fritextvärden, specifikt "Annan organisation", skapade problem vid
exporter via CSV-generatorn

DIVA-4449

Samlingsärende: spara om poster kopplade till ISSN/EISSN XXXXXXXX (sep 2023-jan 2024)

Systemunderhåll
Ärende

Lokalt


DIVA-4428

LTU: Uppdatera avhandlingar med information om disputation


DIVA-4436

UU: berika poster med utgivare


DIVA-4464

UU: berika författare med lokalt ID


DIVA-4465

UU: ändra länkar i admin header


DIVA-4473

ORU: Batchuppdatering WoS, ScopusId - dec 2023


DIVA-4489

DU: ändra länkar i admin header


DIVA-4470

MDU: ändra layout


DIVA-4472

SU: ändra layout


DIVA-4474

KTH: Koppla personposter till upphov i poster


DIVA-4485

Trafikverket: import av poster - 2024-02


DIVA-4486

HB: Batchuppdatering WoS, ScopusId - 2024-02


DIVA-4487

MAU: lista över utbildningsprogram


DIVA-4488

MAU: Batchuppdatering WoS, ScopusId, PMID - feb 2024


Ärende

Buggar/underhåll/ändringar/utveckling

DIVA-4424

Omindexering uttagsformat

Med anledning av ärenden

DIVA-4362

och

DIVA-4372

DIVA-4450

Omindexering CSV-index

Med anledning av ärende

DIVA-4372

DIVA-4411

Samlingsärende: spara om poster kopplade till ISSN/EISSN XXXX-XXXX (april 2023-aug2023)

Systemunderhåll

DIVA-4434

Utgivare: Tillägg och korrigeringar

Systemunderhåll

DIVA-4461

Skapa set för leverans till Swepub för de som ännu inte levererar

Systemunderhåll


Tillagt set innebär inte att leverans automatiskt påbörjas, utan har gjorts i förberedande syfte om intresse skulle finnas

DIVA-4421

Statistik över importerade poster samt källa senaste 2 åren

Utvecklingsunderlag

DIVA-4427

Statistik över tillagda försättsblad senaste tre åren

Utvecklingsunderlag
Ärende

Lokalt


DIVA-4417

RISE: uttag av personposter


DIVA-4419

UMU: ändra affiliering


DIVA-4423

LTU: batchuppdatering DOI, PMID, Scopus-ID 2023-05


DIVA-4425

LTU: lägg till examina för avhandlingar


DIVA-4426

UU: Byte av beställningslänkar 2


DIVA-4430

BTH: autentisering för hämtning av arkivpaket


DIVA-4431

IVL: OAI, SwePub-ivl ska läggas till som subset


DIVA-4344

LTU: uppdatera poster med ORCiD


DIVA-4370

LTU: Uppdatera poster med kontrollerad organisation


DIVA-4415

Norden: omindexering av uttagsformat


DIVA-4416

HH: importera projektposter


DIVA-4418

UU: uppdatera nya versionen av omslag


DIVA-4438

MAU: lägg till i set för elektroniska poster


DIVA-4444

HH: batchuppdatering ISI, Scopus-ID, PMID


DIVA-4452

UU: uppdatera spikningskvitto


DIVA-4454

UU: Uppdatera omslag


DIVA-4455

KTH: batchuppdatering DOI, PMID, Scopus-ID 2023-09


DIVA-4456

THS (EHS): omsparning av poster för att uppdatera organisation


DIVA-4458

HH: batchuppdatering Scopus, DOI, ISI, PMID


DIVA-4437

RKH: Ändringar i layout utloggat läge


DIVA-4457

KTH: Ändringar i layout sökgränssnitt


DIVA-4460

IVL: Ändringar i layout sökgränssnitt


Uppdateringar av exportformat kommer kräva omindexering för att slå igenom på uttag av poster inlagda/redigerade innan uppdateringen.
Eftersom ändringarna berör samtliga poster i systemet så kommer detta ta viss tid och planeras till senare under året.

Ärende

Buggar/underhåll/ändringar/utveckling

DIVA-4362

Exportformat: ändra länkning till filer och urn från http till https

Berör formaten CSVall2, Mods, Mets samt CSL-json

DIVA-4372

CSV-generator: ändra länkning till filer från http till https


DIVA-4380

Uppdatera URN-tjänsterna till att leverera https-länkar

Registrering av länkar i KB:s URN-tjänst sker nu i formen https

DIVA-4373

Ändra länkar på postsidor i sök från http till https

Länkar till Pubmed, Scopus och Web of Science visas nu som https på postsidorna. URN-länk i rutan Permanent länk visas alltid som https

DIVA-4386

Lägg till ytterligare valbar text för beställningsknapp postsida

Nytt textalternativ för beställningsprofiler:


SV: Köp tryckt exemplar


EN: Buy printed copy

DIVA-4365

OAI-PMH: responseDate innehåller ibland avslutande dubbla Z


DIVA-4361

Exportformat: BibTex exporteras med fel filändelse

Export av referenser skapar nu fil med ändelse .bib

DIVA-4379

Statistik för FULLTEXT01 poster blir ibland fel

Underhåll

DIVA-4369

Avancerat sökning med tidigare namn kan skapa för stor söksträng

Underhåll

DIVA-4319

Samlingsärende: spara om poster kopplade till ISSN/EISSN XXXX-XXXX (Sep 2022-)

Underhåll

Ärende

Lokalt


DIVA-3162

riksarkivet: Skapa layout för Riksarkivet


DIVA-4278

UU: Byte av beställningslänkar


DIVA-4367

UU: uppdatera omslag


DIVA-4410

UU: autentsiering för hämtning av arkivpaket


DIVA-4368

DU: radera forskningsämnen


DIVA-4374

DU: batchuppdatera affiliering


DIVA-4381

ORU - ta bort studentinloggning under SwamID


DIVA-4385

MCHS: importera projektposter


DIVA-4397

Trafikverket: hämta filer för import


DIVA-4409

Trafikverket: import av poster 2023-03


DIVA-4396

UMU: Batchuppdatering ScopusID 2023-03


DIVA-4400

MAU: ändra länk i admin


Kontakt