DiVAs logotyp

Funktioner i DiVA

DiVA:s huvudsakliga syfte är att samla och tillgängliggöra forskningspublikationer och annat material som publiceras hos de 50 medlemsorganisationerna. Utöver det finns ett flertal andra funktioner och tjänster i systemet som beskrivs nedan.

Publikationsdata från DiVA återanvänds i andra databaser och söktjänster, såväl nationellt som internationellt. Exempel på sådana tjänster är Kungliga bibliotekets söktjänster SwePub, Libris och Uppsök (uppsatser.se) samt de internationella söktjänsterna BASE och OpenAire. Publikationer och bibliografiska uppgifter i DiVA hämtas även av Google och andra sökmotorer vilket bidrar till ökad synlighet och nedladdningsstatistik.

Schematisk bild över funktioner i DiVA

Projektinformation

Sedan 2018 finns möjligheten att lägga till projektinformation i DiVA. Det är dels möjligt att importera projektposter till DiVA från Vetenskapsrådets databas SweCris och dels möjligt att manuellt lägga till information om lokala projekt. I DiVA kan även länkning göras mellan projektet och dess publikationer. Möjligheten att använda projektinformation i DiVA är ett val som en medlem kan välja att aktivera.

Personposter

En personpost är en s.k. auktoritetspost för en författare eller annan upphovsperson. Syftet med att använda personposter i DiVA är att underlätta identifieringen av en person och därigenom kunna söka fram en persons samlade produktion på ett säkrare sätt. I personposten kan olika namnformer hanteras som t.ex. byte av efternamn eller historiska förändringar när det gäller en persons organisations- eller institutionstillhörighet. Möjligheten att lägga till olika namnformer med identifikatorer så som lokala id:n eller ORCID gör det även lättare att skilja ut författare med vanligt förekommande namn.

Till personposten hör också en författarsida i DiVA där en persons olika namnformer, affilieringshistorik och publikationer visas. På denna sida visas även ORCID och det finns möjlighet att lägga in länkar till externa webbsidor, exempelvis en personalsida vid organisationen. Det går även att lägga in en kortare biografi.

Digital arkivering

Det finns stöd för medlemmar att hämta digitala filer, via s.k. arkivpaket i METS-format, till ett autentiserat e-arkiv för vidare långtidsarkivering. Särskilda anpassningar har gjorts i DiVA för att också hantera underkända eller sekretessbelagda arbeten.

Stabila länkar (URN:NBN)

Vid registrering i DiVA förses alla publikationer med en beständig identifikator i form av ett URN:NBN, en lösning som tillhandahålls av Kungliga biblioteket (KB). Det innebär att alla publikationer förses med stabila länkar och kan nås via den nationella uppslagstjänsten. URN står för Uniform Resource Name och NBN för National Bibliographic Number.

Länk till extern webbshop

Det är möjligt att länka enskilda publikationer till en extern webbshop eller annan extern webbsida, där beställning av tryckta utgåvor av publikationer kan hanteras. I DiVA visas denna länkning i form av en kundvagnssymbol. Länkningen görs genom s.k. beställningsprofiler i DiVA. Det finns däremot ingen betalnings- eller beställningsfunktion inbyggd i systemet.

E-spikning

DiVA stödjer så kallad ”e-spikning”, det vill säga digital spikning av avhandlingar via webben istället för, eller som komplement till, tryckta spikblad. När en avhandling ”e-spikas” via DiVA publiceras den och görs öppet tillgänglig för allmänheten. För alla lärosäten finns det också möjlighet att skapa en automatisk lista över kommande disputationer som webbsida och RSS-flöde.

E-plikt

Det finns stöd för att leverera e-pliktigt material från DiVA till Kungliga biblioteket (KB). Flödet för e-plikt innebär att KB hämtar fulltexter samt metadata från DiVA enligt fastlagd specifikation. Denna funktionalitet är ett aktivt tillval som varje medlem beslutar om.

Kontakt