Styrdokument

Samlingssida för de styrande dokument som ligger till grund för DiVA-samarbetet.

Arbets- och styrdokument Giltighetstid Beslutat Övrigt
Arbetsordning för DiVA-konsortiet  Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)

Förvaltningsplan 2022

1/1 - 31/12 2022 Styrgruppen
(2022-02-01)
Revideras vid behov i samråd med styrgruppen.
Servicekatalog för DiVA  Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Uppdateras vid behov.
Produktspecifikation Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Uppdateras vid behov.
Visionsdokument för DiVA Tillsvidare Stämman
(2021-05-06)
Uppdaterad 2021-06-07.

Årsberättelse Övrigt

Årsberättelse DiVA 2021

Årsberättelse DiVA 2020

Årsberättelse DiVA 2019

Årsberättelse DiVA 2018 

Styrgruppens och förvaltningens gemensamma årsberättelse.
Kommunikation

Kommunikationsplan 2022(uppdaterad 2022-03-14)

DiVAs kommunikationsarbete - rapport från styrgruppen
(december 2019)

Styrgruppens och förvaltningens pågående arbete.

Avtal 
Anslutningsavtal DiVA
(mall 2020-02-10)
Personuppgiftsbiträdesavtal
(180525)
Personuppgiftsbiträdesavtal
(uppdaterat 190424)

Senast uppdaterad: 2022-06-08