DiVAs logotyp

Konsortiet

Karta över Sverige med rubriken DiVA och texten "Nordiska ministerrådet Köpenhamn"

DiVA vidareutvecklas i samarbete mellan anslutna medlemmar. DiVA-medlemmarna fattar gemensamt beslut om budget, strategier och utvecklingsmål. Förvaltning och vidareutveckling av systemet finansieras via fastlagda avgifter.

DiVA-konsortiets högsta beslutande organ är stämman och företräds av en styrgrupp som utses av stämman. Styrgruppen arbetar i huvudsak med strategiska, principiella och ekonomiska frågor, bereder ärenden och lämnar förslag till stämman. Arbetet med att leda konsortiet och förvaltningen är organiserat inom konsortieledningen vid Uppsala universitetsbibliotek, där förvaltningsledare för DiVA ingår.

Hur parterna inom DiVA-konsortiet samarbetar, hur beslut tas och hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelade finns beskrivet i Arbetsordning för DiVA-konsortiet (PDF-fil). Pdf, 309 kB.

DiVA-konsortiet har 50 medlemmar, som består av lärosäten, forskande myndigheter och museer:

Kontakt