Om DiVA

Publikationer i DiVA sprids och tillgängliggörs digitalt till omvärlden. Det finns ett tjugotal olika publikationstyper i DiVA anpassade efter sitt specifika innehåll, t.ex. artikel i tidskrift, avhandling, bok, dataset, kapitel i bok, konferensbidrag, konstnärlig output, rapporter och studentuppsats. 

DiVA-portal

DiVA-portal är den gemensamma söktjänsten där alla publikationer som har registrerats och publicerats hos respektive DiVA-medlem kan sökas. För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och i flera fall en länk till fulltexten där arbetet är publicerat. 

Publicering lokalt

Samtliga publikationer i DiVA-portal har ursprungligen registrerats och publicerats i den lokala DiVA-databasen hos någon av de 50 DiVA-medlemmarna. Publikationer som söks via DiVA portal kan därför också sökas direkt i den lokala databasen via ett lokalt sökgränssnitt:

Har du frågor om enskilda publikationer eller andra frågor som rör innehållet i DiVA, kontakta det lärosäte eller den forskningsinstitution där publikationen är producerad. Har du frågor om DiVA:s drift eller förvaltning, maila diva-support(at)ub.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-02-10