FAQ - vanliga frågor

Innehåll:

Vilken typ av material finns i DiVA?

DiVA portal innehåller publikationer och annat material som produceras och publiceras vid de 49 universitet, högskolor, myndighet, forskningsinstitut och museer som är anslutna till DiVA. Det kan vara avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, böcker, konferenspublikationer, studentuppsatser och examensarbeten. I DiVA finns även icke-textbaserat material som är vanligt förekommande vid de konstnärliga högskolorna samt dataset och projektinformation.

Var kan jag hitta fulltexten när det står "Fulltext saknas i DiVA"?

Kontakta det lärosäte eller den organisation där publikationen är producerad, antingen en insitution eller biblioteket som kan hjälpa dig vidare. Tyvärr finns inte alla publikationer tillgängliga i fulltext i DiVA, beroende på upphovsrättsliga eller andra skäl.

Jag har hittat ett fel i min studentuppsats i DiVA. Kan jag ladda upp en ny version?

Kontakta den lokala helpdesken vid lärosätets bibliotek, alternativt institutionen där din uppsats är publicerad.

Det är fel i beskrivningen av min publikation på postsidan i DiVA. Hur kan jag göra för att rätta det?

Kontakta den lokala helpdesken vid lärosätets bibliotek, alternativt institutionen där din publikationer är publicerad.

Vem kan läsa och ladda ner fulltexterna i DiVA?

Alla som har tillgång till internet kan läsa och ladda ner fulltexterna i DiVA.

Hur går det till att bli medlem i DiVA-konsortiet?

För att få möjlighet att publicera i DiVA krävs medlemskap i DiVA-konsortiet. Nya medlemmar betalar en engångsavgift i samband med anslutningen som avser installation, inloggning och import av befintliga databaser. Därtill en årlig avgift för att bekosta drift, support, förvaltning och utveckling av DiVA. Läs mer om konsortiets ekonomiska modell

Hur kan jag hämta data från DiVA?

Det går att hämta publikationsposter från DiVA i ett antal olika format via s.k. utsökningar. Dessa möjligheter är öppna för alla och finns tillgängliga via länken Utsökning i det publika sökgränssnittet. Mer information om utsökningsformuläret och om de olika formaten finns på DiVA:wiki