Styrgruppsmöten

Styrgruppen träffas 3-5 gånger per år.

Kommande möte

Uppsala den 27 mars 2023 kl. 13:00 -16.00.

DiVAs förvaltningsplan och övriga dokument finns samlade under Styrdokument

Minnesanteckningar

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Senast uppdaterad: 2023-01-30