Styrgruppens medlemmar

Styrgruppsmedlem väljs på 3 år med möjlighet till omval en gång.

Styrgruppens medlemmar för perioden 2020-2023 respektive 2022-2025:

Namn Organisation Grupp Mandatperiod
Lars Burman Uppsala universitet 1 ordförande
David Lawrence Linköpings universitet 1 2020-2023 (2)
Maria Haglund KTH, Kungliga tekniska högskolan 1 2022-2025 (1)
Lotta Gustafsson Linnéuniversitetet 3 2022-2025 (1)
Jonas Gilbert Högskolan i Borås 3 2020-2023 (2)
Jan Hjalmarsson Konstfack 4 2022-2025 (2)
Claes Eriksson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 2022-2025 (1)
Eva Agius (förvaltningsledare) Uppsala universitet - (adj.)
Johanna Hansson
(bitr. överbibliotekarie)
Uppsala universitet - (adj.)

Senast uppdaterad: 2022-09-20