Styrdokument

Samlingssida för de styrande dokument som ligger till grund för DiVA-samarbetet.

Arbets- och styrdokument Giltighetstid Beslutat Övrigt
Arbetsordning för DiVA-konsortiet Tillsvidare Stämman
(2023-05-04)
Förvaltningsplan för DiVA 2023

Under 2023 Styrgruppen
(2023-01-23)
Uppdateras vid behov under förvaltningsåret i samråd med styrgruppen.
Servicekatalog för DiVA  Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Uppdateras vid behov.
Produktspecifikation Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Uppdateras vid behov.
Visionsdokument för DiVA Tillsvidare

Stämman
(2021-05-06) Uppdaterad 2021-06-07.

Uppdateras vid behov.

Årsberättelse Övrigt

Årsberättelse DiVA 2022

Årsberättelse DiVA 2021

Årsberättelse DiVA 2020

Årsberättelse DiVA 2019

Årsberättelse DiVA 2018 

Styrgruppens och förvaltningens gemensamma årsberättelse.
Kommunikation

Kommunikationsplan för DiVA  

DiVAs kommunikationsarbete - rapport från styrgruppen
(december 2019)

Tillsvidare Styrgruppen (2023-04-24) Uppdateras vid behov.

Avtal 
Anslutningsavtal DiVA
(mall 2020-02-10)
Personuppgiftsbiträdesavtal
(180525)
Personuppgiftsbiträdesavtal
(uppdaterat 190424)

Senast uppdaterad: 2023-10-02