Medlemmar

​DiVA-konsortiets 50 medlemsorganisationer och representanter i stämman:

Organisation Representant E-post
1 Blekinge Tekniska Högskola Lasse Bourelius lasse.bourelius@bth.se
2 Enskilda Högskolan Stockholm Liv Tegeman liv.tegeman@ehs.se
3 Försvarets materielverk (FMV) Bengt Kleijn bengt.kleijn@fmv.se
4 Försvarshögskolan Catrin Mårdell catrin.mardell@fhs.se
5 Gymnastik- och Idrottshögskolan Lotta Haglund lotta.haglund@gih.se
6 Havs- och vattenmyndigheten Mikael Krysell mikael.krysell@havochvatten.se
7 Högskolan Dalarna Eva Nordgren end@du.se
8 Högskolan i Borås Jonas Gilbert jonas.gilbert@hb.se
9 Högskolan i Gävle Cecilia Heyman Widmark cecilia.h.widmark@hig.se
 
10 Högskolan i Halmstad Catta Torhell

catta.torhell@hh.se

11 Högskolan i Skövde Anneli Friberg anneli.friberg@his.se
12 Högskolan Väst Hanna Gadd hanna.gadd@hv.se
13 Institutet för språk och folkminnen Ulrika Sjöberg ulrika.sjoberg@isof.se
14 IVL Svenska Miljöinstitutet  Louise Gauffin louise.gauffin@ivl.se
15 Jönköping University Mattias Lorentzi mattias.lorentzi@ju.se
16 Karlstads universitet Jakob Harnesk jakob.harnesk@kau.se
17 Konstfack Jan Hjalmarsson jan.hjalmarsson@konstfack.se
18 Kungliga Konsthögskolan Annsofi Lindberg annsofi.lindberg@kkh.se
19 Kungliga Musikhögskolan Karin Nordgren karin.nordgren@kmh.se
20 Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Maria Haglund marhagl@kth.se
21 Linköpings universitet David Lawrence david.lawrence@liu.se
22 Linnéuniversitetet Lotta Gustafsson lotta.gustafsson@his.se
23 Luleå tekniska universitet Kristoffer Palage kristoffer.palage@ltu.se
24 Malmö universitet Sara Kjellberg sara.kjellberg@mau.se
25 Marie Cederschiöl högskola  Katarina Standár katarina.standar@esh.se
26 Mittuniversitetet Maivor Hallén maivor.hallen@miun.se
27 Mälardalens universitet Gunilla Sundström gunilla.sundstrom@mdu.se
28 Nationalmuseum Eva-Lena Bergström eva-lena.bergstrom@nationalmuseum.se
29 Naturhistoriska riksmuseet Mats Wedin mats.wedin@nrm.se
30 Naturvårdsverket Susanne Borenberg susanne.borenberg@naturvardsverket.se
31 Nordiska Afrikainstitutet Åsa Lund Moberg asa.lund-moberg@nai.uu.se
32 Nordiska ministerrådet Magdalena Lindberg maglin@norden.org
33 ​Nordiska museet Mathilda Ängkvist (t.f) mathilda.angkvist@nordiskamuseet.se
34 Polarforskningssekretariatet Anna-Maria Perttu anna-maria.perttu@polar.se
35 Riksantikvarieämbetet Johannes Rudberg johannes.rudberg@raa.se   
36 Riksarkivet David Haskiya david.haskiya@riksarkivet.se
37 RISE Eva Ekman eva.ekman@sp.se
38 Röda Korsets Högskola Maria Jirwe maria.jirwe@rkh.se
39 SMHI Joakim Langner joakim.langner@smhi.se
40 Sophiahemmet Högskola Helén Blomberg helen.blomberg@shh.se
41 Statens geotekniska institut (SGI) David Bendz david.bendz@swedgeo.se
42 Stockholms konstnärliga högskola Olle Halldin olof.halldin@uniarts.se
43 Stockholms universitet Wilhelm Widmark wilhelm.widmark@sub.su.se
44 Södertörns högskola Lisa Petersen lisa.petersen@sh.se
45 Trafikverket Helena Liljerehn helena.liljerehn@trafikverket.se
46 Umeå universitet Mikael Sjögren mikael.sjogren@ub.umu.se
47 Uppsala universitet Lars Burman (ordf.) lars.burman@ub.uu.se
48 VTI Claes Eriksson claes.eriksson@vti.se
49 Världskulturmuseerna Karl Magnusson karl.magnusson@varldskulturmuseerna.se 
50 Örebro universitet Linda Östlundh linda.ostlundh@oru.se

Senast uppdaterad: 2022-11-08