DiVA-specialister

DiVA-specialist är medlemmens utsedda representant för sin organisation på operativ nivå och arbetar med systemet lokalt. Två representanter per medlem är utsedda att ingå i specialistgruppen. Specialistgruppen träffas 2 gånger per år och har regelbunden kommunikation via e-postlista och wiki. Vid specialisternas möten är ytterligare representanter från medlemmarna välkomna att delta. 

DiVA-specialisterna har följande uppgifter

  • Bemannar lokal helpdesk och är kontaktperson mot den egna organisationens användare.
  • Ansvarar för att sprida information om utveckling och ny funktionalitet lokalt inom den egna organisationen.
  • Rapporterar fel och behov av förändringar till support och förvaltning.
  • Ansvarar för egen inlärning och kompetens i systemets funktioner och användning.
  • Deltar aktivt och bidrar med sin specialistkompetens till utvecklingen av systemet.

Stöd till DiVA-specialister

  • Tillgång till support alla vardagar under kontorstid enligt överenskommen servicenivå som beskrivs i dokumentet Servicekatalog för DiVA.
  • Lathundar, anvisningar och annan information om systemet via mail och wiki.
  • Undervisning i samband med att ny funktionalitet implementeras och driftsätts eller när medlem särskilt efterfrågar.
  • Löpande information och uppdateringar från förvaltningen om prioriterade ärenden via ärendesystemets backlogg.

Senast uppdaterad: 2022-11-08