DiVA-konsortiet

DiVA vidareutvecklas i samarbete mellan anslutna medlemmar. DiVA-medlemmarna fattar gemensamt beslut om budget, strategier och utvecklingsmål. Förvaltning och vidareutveckling finansieras via fastlagda avgifter. 

DiVA-konsortiets högsta beslutande organ är stämman och företräds av en styrgrupp som utses av stämman. Styrgruppen arbetar i huvudsak med strategiska, principiella och ekonomiska frågor, bereder ärenden och lämnar förslag till stämman. Arbetet med att leda konsortiet och förvaltningen är organiserat inom konsortieledningen vid Uppsala universitetsbibliotek, där förvaltningsledare för DiVA ingår.

Hur parterna inom DiVA-konsortiet samarbetar, hur beslut tas och hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelade finns beskrivet i Arbetsordningen för DiVA-konsortiet.

DiVA-konsortiets 50 medlemmar, lärosäten, forskande myndigheter och museer:

Karta över Sverige med samtliga DiVA-medlemmar inplacerade i landet.
Senast uppdaterad: 2023-04-11