DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är ett digitalt publiceringssystem som gör det möjligt för universitet, högskolor, forskande myndigheter och institut att samla och tillgängliggöra publikationer för omvärlden. DiVA är en bred plattform för öppen tillgång till publikationer men fungerar också som källa för underlag för statistik och utvärdering. I DiVA kan även dataset och projektinformation tillgängliggöras. DiVA är med sina 50 medlemmar Sveriges mest använda system för registrering och spridning av akademisk publikationsdata. DiVA vidareutvecklas och drivs i samarbete mellan samtliga anslutna medlemmar. 

Senast uppdaterad: 2021-08-11